Kericho County Fact Sheet

Kericho County Fiscal Strategy Paper 2019

Kericho County Fiscal Strategy Paper 2020

Kericho County Fiscal Strategy Paper 2021

Kericho County Budget Review and Outlook Paper 2018

Kericho County Budget Review and Outlook Paper 2019

Kericho County Budget Review and Outlook Paper 2020

Kericho County Budget Review and Outlook Paper 2021

Kericho County PBB 2016/17

Kericho County PBB 2019/20

Kericho County PBB 2020/21

Kericho County PBB 2021/22

Kericho County PBB 2021/22

Kericho County Annual Development Plan 2016/17

Kericho County Annual Development Plan 2018/19

Kericho County Annual Development Plan 2019/20

Kericho County Annual Development Plan 2020/21