Kisumu County Fact Sheet

Kisumu County Fiscal Strategic Paper 2021/2022

Kisumu County Budget Review and Outlook Paper 2019/2020

Kisumu County Programme Based Budget 2020/2021

Kisumu County Programme Based Budget 2021/2022

Kisumu County Annual Development Plan 2020/2021

Kisumu County Annual Development Plan 2021/2022