Embu County Fact Sheet

Embu County CFSP 2017/18

Embu County CFSP 2018/19

Embu County CFSP 2019/20

Embu County CFSP 2020/21

Embu County CFSP 2021/22

Embu County CBROP 2016

Embu County CBROP 2017

Embu County CBROP 2018

Embu County PBB 2017/18

Embu County PBB 2018/19

Embu County Integrated Development Plan 2013-17

Embu County Integrated Development Plan 2018-22

Embu County ADP 2017-18

Embu County ADP 2018-19